Basisonderwijs

Wat heb ik te bieden?

Vakinhoudelijk als agoog en BKK-er (beeldendkunstenaar in de klas) heb ik genoeg kwaliteiten in huis om zelfs kinderen die moeite hebben zich te concentreren, een constructieve, leerzame én plezierige dag te bezorgen.

Vanuit mijn ervaring en deskundigheid als kunstenaar en docent lever ik maatwerk: ik werk themagericht en maak gebruik van verschillende materialen en technieken. Bovendien sluit ik aan op de beleving van diverse doelgroepen.(Basisonderwijs, vervolgonderwijs en vakonderwijs)

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs