Cursusjaar 2022

Afgelopen jaar is voor mij redelijk soepel verlopen zowel wat cursussen betreft als de samenwerking met de basisschool waar ik beeldende vormingslessen geef aan alle groepen.

Schoolactiviteiten

  • Het is fijn om na 7 jaar te zien hoe deze lessen geïntegreerd zijn bij zowel de kinderen, als leerkrachten en ouders. De meerwaarde wordt gezien: het is echt veel meer dan “knutselen” of een kunstles geven.
  • Ze leren: kiezen, kijken, vergelijken, ontdekken, experimenteren, fantaseren, creatief zijn en expressie uitdrukken. Vaardigheden trainen in beeldaspecten en met verschillende materialen en gereedschappen leren werken. Fijne motoriek oefenen en concentreren, doorzetten, uit stereotype symbolentaal durven te stappen. Op een veilige wijze stap voor stap nieuwe wegen bewandelen om zo te kunnen groeien in allerlei kwaliteiten die je als mens de rest van je leven nodig  kunt hebben.
  • Dit jaar heeft de school gewerkt aan hulp aan vluchtelingen in Hongarije. De kleiwerkstukken van de kinderen uit verschillende groepen werden per opbod verkocht. Ze hebben zeer gemotiveerd gewerkt en de opbrengst was rond de €600,-. Een pracht bedrag om benodigdheden voor vluchtelingen te kunnen kopen.

Cursus atelier

  • Door het hele gebeuren met corona beseffen mensen hoe fijn het is om buitenhuis een wekelijks terugkerende hobby te hebben en in contact te zijn met gelijkgezinden.
  • De nieuwe atelierkaart (niet 10 maar 16 dagdelen en 2 inhaallessen) heeft zijn vruchten afgeworpen. Meer continuïteit en minder verzuim!
  • De woensdagochtend groep werkt aan een gezamenlijk thema  “onder de stolp”. Ieder mag hier zijn eigen invulling aan geven, belangrijk is dat er vernieuwing komt. Leuk te zien hoe verschillend cursisten dit thema onder handen nemen.